Notaku of Kiyara's Wolf Pak

Notaku *Growling Bear* (Miwok)

 lives with Kajika'Kaa in Switzerland


Kiruna April 2010, Qochata Lead, Kajika Ka Swing, Notaku Wheel


  

Kiruna, Februar 2008 (links Notaku, rechts Kajika Kaa)


September 2007


 

5 weeks old