*Ojibwe: wolf*

HD-B, ED frei

Lives with K'Isaani  

Juli 2012


 

Februar 2012


 

29. Int. Schlittenhunderennen  Studen, Schweiz am 04. und 05.Februar 2012


 

Sommer 2011

 


Oktober 2010


 

Februar 2010


 

April 2009


   Wheel rechts

Dezember 2008


 

Oktober 2007


 

 


  

 


 

Ma'Iingaann + K'Isaani of Kiyara's Wolf Pak, Januar 2007


Oktober 2006


 

August 2006


 

10 Wochen alt


 

7 Wochen alt